Spoločnosť GEOTOM, s.r.o. vznikla
v roku 2009 na základe dlhoročných
skúseností v oblasti geodézie a kartografie.
Využíva svoje poznatky a skúsenosti z
oblasti katastra nehnuteľností a z oblasti
inžinierskej geodézie už od roku 1993.
GEODETICKÁ KANCELÁRIA

Copyright 2009  Tomáš Bíro  All Rights Reserved.
Disponuje špičkovými technológiami
od firmy TRIMBLE a LEICA, ktoré
používa pri všetkých odborných prácach
vo výstavbe, pri tvorbe máp a tvorbe
geografických informačných systémov.
Kvalitné programové vybavenie
zabezpečuje operatívne a rýchle
spracovanie požadovaných prác
na celom území Slovenska.